Vad?

I Bennäs byggs ett nytt allaktivitetshus, Loffens, som skall bli en gemensam samlingsplats för byborna.

Varför?

Det är viktigt för byn att ha en lokal där byborna kan samlas. Efter att byns ungdomslokal revs har byn saknat en motsvarande samlingsplats. Dessutom behövde byarådets ”By i miniatyr” en utställningsplats, den handgjorda miniatyren visar Bennäs centrum på 1950-talet och är hela 4,5 x 8,5 meter stor!

Hur?

Flera föreningar samarbetar kring bygget, Bennäs Byaråd är projektansvarig och med sig i projektet har de Pedersöre Ungdomsförening, Bennäs-Lövö Marthaförening och Folkhälsan i Pedersöre. Dessutom får de stöd av Pedersöre kommun och av olika föreningar och företag i byn. Bygget har dels utförts av lokala entreprenörer, dels av byborna på talko. Det finns en stark talkoanda kring bygget och många bybor deltar i byggtalkot på olika sätt. Man har aktivt sökt bidrag för att förverkliga byggprojektet och majoriteten av projektet finansieras genom bidrag. Projektets olika skeden har bl.a. finansierats av Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, NTM-centralen och lokala företag.

I allaktivitetshuset på ca 180 m2 skall många olika typer av verksamhet ordnas. För att maximera användningen av utrymmena så får förvaringen av miniatyren en innovativ lösning! Miniatyren kommer kunna hissas upp och förvaras i allaktivitetshusets tak, när den inte är framme för besökare att bekanta sig med.

Framgångsfaktorer:

  • Målmedvetenhet och drivkraft
  • God gemenskap och en vi-mentalitet
  • Gott ledarskap: vara ett gott exempel och med god drivkraft lyfta fram och förverkliga idéer
  • Visa uppskattning till talkoarbetarna och styrelsemedlemmarna. Gör roliga saker tillsammans!
  • Vid föreningens evenemang klargörs alltid vart intäkterna går
  • Samarbete med andra föreningar och med kommunen
  • Kunskap om hur man söker bidrag för att förverkliga sina planer
  • Fördomsfritt söka inspiration och höra på allas idéer. Var lyhörd till idéer som förening och ta upp andras idéer till diskussion.

 

Kontakt och mer information

2023

Kontaktperson
Carina Rönnlund
041 452 2232

 

Social media
Bennäs Byaråd rf / Pedersöre uf – Facebook

Pedersöre UF – Instagram

 

Skip to content