OLKA-verksamhet

Välkommen till OLKA! Bli inte ensam. Det finns stöd.

OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärsverksamhet på sjukhus. 
Målet med verksamheten är att erbjuda rofyllda möten med patient och närstående och att stödja i anpassningen till sjukdomen. OLKA genomförs som ett samarbete mellan Vasa centralsjukhus och Österbottens Föreningar ry.
Se en kort introduktionsvideo om OLKA-verksamheten (på finska).

Verksamheten startar på hösten 2019, vi uppdaterar sidorna efter hand!

PDF icon OLKA-information till föreningarna

För mer information:

Niina Hakala
Projektkoordinator
niina.hakala(at)pohy.fi

Malin Boholm
Projektarbetare
malin.boholm(at)pohy.fi