Länkar

Offentliga sektorn
Vaasan kaupunki
vaasa.fi
Vasa sjukvårdsdistrikt
vaasankeskussairaala.fi
Länsstyrelsen
laaninhallitus.fi
Österbottens förbund
obotnia.fi
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
kfem.fi

Föreningshus och -projekt
Yhteisöklubi Silta, Kokkola
yhteisoklubi.fi
Facebook
Järjestötalo, Seinäjoki
jarjestotaloseinajoki.net
Facebook
Oulun kumppanuuskeskus
ihimiset.fi/fi/kumppanuuskeskus
Facebook
Espoon Järjestöjen Yhteisö
espoolaiset.fi/fi
Facebook
Satakunnan yhteisökeskus
yhteisokeskus.fi
Facebook

FPA
FPA kommer att övergå helt och hållet till direktersättning av taxiresor.
På FPA:s hemsidor hittar ni närmare information om saken; www.kela.fi, sjuk, resor, taxiresor.
Eller via länken:
kela.fi

Övrigt
Espoon vapaaehtoisverkosto
espoonvapaaehtoisverkosto.fi
The European Volunteer Center
cev.be
Medborgararenan
kansalaisareena.fi
Sosiaaliturvaopas
sosiaaliturvaopas.fi
Finlands Ungdomssamarbete Allians rf.
alli.fi
OK-studiecentralen
ok-opintokeskus.fi/sv
Arbetarnas Bildningsförbund TSL/ABF rf
tsl.fi
Folkhälsan
folkhalsan.fi
Riksomfattande handikapprådet
vane.to
Översättning och tolktjänst - Global Service Finland Oy
globalservicefinland.fi

Tillbaka till toppen

Finansiering
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral​ STEA
stea.fi/web/sv/framsida
Stipendier och studier
fyrk.luckan.fi
Svenska Studiecentralen
ssc.fi
Delegationen for stiftelser och fonder
saatiopalvelu.fi
Suomen kulttuurirahasto
skr.fi/fi/hakuopas
EU-finansiering i Österbotten
obotnia.fi/finansiering/eu-finansiering-i-osterbotten
Suomen Lions liitto r.y./ LCFamily Vaasa
lions.fi/framsidan
Suomen Lääketieteen Säätiö
laaketieteensaatio.fi/fin/apurahat/haku/hakuohjeita
Vaasan Lääketieteellinen Säätiö
vlf-vly.net
Sairaanhoitajien koulutussäätiö
shks.fi/apurahat-stipendier
Aktia säätiöt
saastopankkisaatiot.fi/etusivu/vaasa
Harry Schaumans Stiftelse
hss.fi
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
samsnet.fi
Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackmans stiftelse
stiftelsenhackman.fi
Stiftelsen 7:e mars fonden
sjundemars.fi
Svenska Studiecentralen
sfv.fi/sv
Vaasan kaupunki
vaasa.fi/sv
Evald ja Hilda Nissin säätiö
Vasa.fi
understöd som social- och hälsovårdsnämnden beviljar (ansök senast 29.3)
nissinsaatio.fi/sve
Viktor Ollqvists stiftelse
ollqvistsstiftelse.fi
William Thurings stiftelse
foundationweb.net/thuring

Tillbaka till toppen

Frivilligaktörer inom social- och hälsovårdsområdet i Vasanejden
Vasa svenska församling
vasasvenskaförsamling.fi/betjaning/kontaktuppgifter-vasa-svenska-forsamling
Röda korset
botnia.org/redcrossvasa
rodakorset.fi/kom-med
Folkhälsan
folkhalsan.fi/korsholm
http://fsbr.fi/startsida/
Finlands Svenska Scouter
scout.fi/stod-scoutingen/frivillig-vuxen
Svenska Österbottens Ungdomsförbund
sou.fi/start/organisation/om_sou

Tillbaka till toppen

Riksomfattande
Institutet för hälsa och välfärd
thl.fi
Centret för hälsofrämjande
tekry.fi
Statsrådet
valtioneuvosto.fi
TE-keskus
ely-keskus.fi
Social- och hälsovårdsministeriet
stm.fi
Patent- och registerstyrelsen
prh.fi
Centralförbundet för socialskydd och hälsa rf
stkl.fi
Finlands Kommunförbund
kommunerna.net
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder
samsnet.fi/start/