Föreningen

Välkommen till Österbottens Föreningar rf!

Pohjanmaan Yhdistykset ry - Österbottens Föreningar rf (POHY), tidigare Vasanejdens Föreningar rf, har som syfte att stöda befolkningens välmående i Österbotten, främja samarbetet mellan medlemsföreningarna och deras samarbete med både den offentliga sektorn och andra aktörer, samt fungera som gemensam mötesplats.

POHY är beläget i Vasa, Korsholmsesplanaden 44, vån 2, 65100 Vasa. Vårt föreningscentrum finansieras huvudsakligen av STEA men vi erhåller också bidrag av Vasa stad och stiftelser.

Föreningen

Förenings- och organisationsverksamhet har en betydande roll i skapandet och upprätthållandet av välfärden. I Österbotten fungerar många social- och hälsovårdsföreningar, vilkas verksamhet utgör en betydande samhällelig resurs och viktig hälsofrämjande faktor.

Som ett resultat av det sedan tidigare konstaterade behovet av tätare samarbete, en år 2009 gjord kartläggning och ett antal gemensamma möten bildade 21 handikapp- och patientföreningar en takorganisation, Vasanejdens Föreningar rf, vilken registrerades 31.12.2009. Vi erbjuder också en arena för utveckling och främjande av frivillig-, stöd- och erfarenhetsverksamhet. Vi samarbetar också med läroanstalter genom att bla. ha praktikanter från olika skolor, bistå vid olika skolarbeten samt kring erfarenhetsaktörer i skolorna.

Föreningens syfte är att befrämja befolkningens hälsa, fysiska, psykiska och sociala förmåga och allmänna välmående. Föreningens målsättning är också att öka samarbetet mellan Vasanejdens social– och hälsovårdsföreningar.

Det praktiska arbetet körde igång 2011 som det treåriga Ray-finansierade projektet Filantropi Center, med målet att bygga upp ett föreningscenter. Verksamheten har småningom etablerats mer permanent och drivs nu med STEA:s ak-bidrag, med projekten ”Vardagshjälpen” likaså på ak-bidrag och det 3,5 åriga ”Organisation 2.0”-projektet. Vidare har vi en anställd på projektet ”Platsen är ledig” som arbetar för att stärka föreningsmedvetenheten hos unga och i anslutning till det rikta in sig på motionsbetonade evenemang.

Det är också möjligt att boka utrymmen i föreningscentret.