OsallisuusareenaOsallisuusareena

 

 

 

Save the date!
Vad: Österbottens delaktighetsarena

Tid: 22.4.2020

Plats: Vasa Målgrupp: Förenings- och organisationsaktiva, förtroendevalda och personal i kommunerna, övrig personal inom den offentliga sektorn, studerande samt experter och invånare som är intresserade av att påverka
Österbottens delaktighetsarena ordnades för första gången på våren 2019. Det populära seminariet, som samlade 180 deltagare, ordnas på nytt i april 2020.
Den här gången är temat Nya sätt att påverka
Dagens program innehåller föreläsningar, en paneldiskussion och workshoppar där vi erbjuder: 
Idéer för hur produkter och tjänster kan utvecklas tillsammans med invånare och kunder. Metoder för att främja jämlikhet bland invånarna. Inspiration för att bygga kompanjonskap. Sparring för att utveckla idéer för deltagande. 
Genom att delta i delaktighetsarenan hänger du med i trenderna kring deltagande och medborgarpåverkan. På delaktighetsarenan kan du nätverka och påverka och få nya ideer.
Seminariet ordnas av Österbottens förbund, Österbottens föreningar, Vasa universitet och Vasa stad.