Kommande evenemang och utbildningar

januari 2020

Seminariet Allas jobb

22.01.2020 - 12:00 till 16:00

Silveria, Krutkällarvägen 4, Vasa

I Finland och Österbotten är utbildningen och arbetslivet kraftigt uppdelat enligt kön och etnisk bakgrund. Vad beror uppdelningen på och vad får den för följder? Hur påverkar uppdelningen landskapets livskraft och tillgången på arbetskraft inom olika branscher? Hur kan vi tillsammans ändra på situationen?
Seminariets program och anmälningsadress finns i bilaga. Varmt välkommen!

Presentation av H-huset för patientföreningarnas representanter

23.01.2020 - 14:30 till 16:00

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3

På grund av utrymmets storlek kan endast två personer per patientförening delta i tillfället. Ingen anmälning behövs.
Välkommen!

Må bra veckslut för anhöriga

25.01.2020 - 10:00 till 26.01.2020 - 14:00

Alskat, Korsholm

FinFami Österbotten och Familjerådgivningen i Vasa ordnar igen ett Må- Bra veckoslut. Deltagare från hela svenska Österbotten är välkomna, enda kriteriet är att man har någon i sin närhet med psykisk ohälsa, medlemskap i FinFami krävs inte. Vi ordnar veckoslutet med stöd av Aktiastiftelsen i Vasa och det är avgiftsfritt för deltagarna.
Mer information hittar du i bilagan.

februari 2020

TOIVO kamratstödutbildning 2020

04.02.2020 - 16:30 till 20:00

Österbottens Föreningar rf
Korsholmsesplanaden 44. 1:a våningens kafeteria.


Kamratstöd innebär att man delar erfarenheter med en person som har liknande upplevelser som man själv. Kamratstödjaren har själv överlevt eller anpassat sitt liv efter sjukdomen och vill ge stöd åt andra insjuknade. En närstående till den insjuknade (t.ex. maka/make eller förälder) kan också fungera som kamratstödjare. Till utbildningen väljs 15 deltagare.
Utbildningen består av fyra skilda utbildningstillfällen:
varje tisdag i februari: 4.2, 11.2, 18.2 och 25.2 och alltid kl. 16:30-20:00.
Genom att anmäla dig till kursen, anmäler du dig till samtlilga utbildningsdagar. Mer information hittar du i bilagan. 

Intellektuell funktionsnedsättning - med eller utan autism- utmanade beteende och psykisk sjukdom

05.02.2020 - 09:00 till 16:00

Korsholms vuxeninstitut
Skolvägen 1, Korsholm 

Conductus Nordic Education ordnar en föreläsningsdag med överläkare Lena Nylander. Ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (ID) löper större risk än många andra grupper att drabbas av psykiska besvär, särskilt ångestsjukdomar och/eller depressioner. Risken för psykisk sjukdom är ytterligare ökad om personen har samtidig autismspektrumstörning (ASD). Ibland är symptomen på psykisk sjukdom svåra att känna igen, ibland förväxlas sjukdomssymtom med beteenden som hör till autism. Läs mera om dagen, anmälning och villkoren.  Föreläsningen är avgiftsbelagd.