Yhdistys

Tervetuloa Pohjanmaan Yhdistykset ry:hyn!

Pohjanmaan Yhdistykset ry:n/Österbottens Föreningar rf (POHY) toiminnan tarkoituksena on tukea Pohjanmaan seudun väestön hyvinvointia ja edistää jäsenyhdistysten yhteistyötä sekä keskenään että julkiseen sektoriin ja muihin tahoihin sekä toimia kohtaamispaikan järjestäjänä.

POHY:n toimitilat sijaitsevat Vaasassa, Korsholmanpuistikko 44, 2 krs, 65100 Vaasa. Järjestökeskuksemme toimintaa rahoittaa STEA. Saamme taloudellista tukea myös Vaasan kaupungilta sekä säätiöiltä.​

Yhdistys- ja järjestötoiminnalla on suuri merkitys hyvinvointia rakennettaessa. Pohjanmaan maakunnassa toimii useita sosiaali- ja terveysjärjestöjä, joiden toiminta on merkittävä yhteiskunnallinen panos ja tärkeä terveyden edistämisen tekijä.

Tiiviimmän yhteistyön tarve ja vuonna 2009 tehty kartoitus sai 21 vammais- ja potilasjärjestöä perustamaan katto-organisaation Vaasan Seudun Yhdistykset ry (VSY), joka rekisteröitiin 31.12.2009. Tarkoituksena on edistää Pohjanmaan väestön terveyttä, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja yleistä hyvinvointia ja lisätä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä julkisen sektorin toimijoiden yhteistyötä. Lisäksi tarjoamme toimintakentän, jossa edistetään ja kehitetään vapaaehtois-, vertais- ja kokemustoimintaa.  Teemme yhteistyötä myös oppilaitoksien kanssa opiskeluun liittyvien harjoittelujen ja projektitöiden  muodossa sekä kokemustoimijuuden parissa.

Käytännön toiminta alkoi vuonna 2011 RAY:n rahoituksella kolmevuotisella Filantropia Center-hankeella, jonka tavoitteena oli järjestökeskustoiminnan käynnistäminen. Toiminta on vakiintunut ja nykyisellään POHY:llä on STEA:n ak-rahoitus järjestökeskuksen ylläpitämään toimintaan, ak-rahoitus Keikka-apu toimintaan sekä 3.5 vuotinen Järjestö 2.0 hanke. Lisäksi meillä työskentelee STEA:n rahoituksella Paikka-auki hankkeessa työntekijä, jonka tehtävänä on lisätä nuorten järjestötietoutta sekä järjestää erityisesti liikunnallisia tapahtumia. 

Järjestökeskuksesta on myös mahdollista varata kokoustiloja.