SFV - Kurs för föreningskassörer,4.11.2015, kl.18.00-20.30, Vasa