Etelä-Pohjanmaan AVH-yhdistys

Etelä-Pohjanmaan aivohalvausyhdistys perustettiin vuonna 1981 ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Yhdistyksessä on 420 jäsentä.

Yhdistyksemme toimii kaikkien aivoverenkiertohäiriöön sairastaneiden, afaattisten henkilöiden, heidän omaistensa ja alan ammattilaisten kanssa Etelä-Pohjanmaan alueella. Myös vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!

Toiminta

Yhdistys järjestää jäsenilleen vertaistukea, kuukausitapaamisia ja virkistystoimintaa. Toiminta-alueena on Seinäjoen ja Vaasan keskussairaalapiirien suomenkieliset kunnat.


Föreningen grundades 1981 och har Seinäjoki som hemort och har 420 medlemmar.

Föreningen verkar för alla som lider av hjärnkärlsstörningar, afatiker, deras anhöriga och professionella inom södra österbotten. Även de som är intresserade av frivilligverksamhet är välkomna med.

Verksamhet

Föreningen ordnar kamratstöd månadsträffar och rekreation för sina medlemmar. Verksamhetsområdet är Seinäjokis och Vasa sjukvårdsdistrikts finskspråkiga kommuner.

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:

Vaasan kerho

Puheenjohtaja/Ordförande:                           

Puh./Tel. 0400 564 434

ville.ruismaki(a)netikka.fi

Yhdistyksen kotisivut/Föreningens hemsida:

https://epavh.aivoliitto.fi