VAASAN SETLEMENTTIYHDISTYS ry

Vaasan Setlementtiyhdistyksen toiminta-alueena on Vaasan kaupunki ja lähiympäristö. Toiminnan perusajatuksena on Suomen Setlementti r.y:n jäsenenä sen periaatteiden mukaisesti ja yhteistoiminnassa sen kanssa edistää lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten sivistys- ja sosiaalisten tarpeiden tyydyttämistä ja heidän elämänsä rikastuttamista sekä aikaansaada henkilökohtaista kosketusta ja keskinäistä luottamusta ihmisten kesken.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa kehittämällä Vaasan kaupungin ja lähiympäristön asukkaiden tarpeita vastaavaa sosiaali- kulttuuri- ja virkistystoimintaa sekä hankkimalla ja ylläpitämällä sosiaali- ja harrastuskeskusta varten tarpeellisia kiinteistöjä tai vuokrahuoneistoja.

Toiminta

Toiminnan päämäärän toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää seuraavia toimintamuotoja:

 • Setlementtikeskus

  • työttömien ja eläkeläisten ruokailut, kerhotoiminta, kuntouttava työtoiminta sekä yhdistyksen hallinto

 • Setlementti Vestis

  • eftis ja perhetyö

 • Hoivakoti Hopearanta

  • päihdetaustaisten muistisairaiden tehostettu palveluasuminen

 • Kultanummi

  • mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö

 • Kyläkeskus

  • työttömien ja eläkeläisten ruokailut sekä kerhotoiminta

 • Perhetyö: Arkipaja, äiti-lapsi-ryhmät

  • Taimitarha, nuorten äiti-lapsiryhmät

  • Tyttötyö, 4-7. luokkien tytöt

 • Nuorten asunnot, KOY Setlementti Messi

 • KOY Setlementti Hopea

 • Vanhusten asunnot

  • 30 % KOY Vaasan Mäntyhovi

 • Setlementin URA-palvelut, pitkäaikaistyöttömille suunnattu työllistämishanke, työkokeilut ja palkkatuettu työ


Föreningens verksamhetsområde omfattar Vasa stad med omnejd. Föreningen är medlem i Suomen Setlementti rf och följer dess principer. Den grundläggande idén för verksamheten är att främja barns, ungas, vuxnas och äldres behov av civil- och social tillfredsställelse. Föreningens syfte är att berika människans liv, bygga personliga kontakter och utveckla förtroende mellan människor. Föreningen förverkligar sitt syfte genom att utveckla social-, kultur- och rekreationsverksamhet i Vasa stad med omnejd. Föreningen skaffar och upprätthåller nödvändiga fastigheter och utrummen där man håller social- och rekreationscenter.

Verksamhet

För att förverkliga sitt syfte, håller föreningen följande verksamhetsformer:

 • Setlementtikeskus

  • matservering, klubbverksamhet, rehabiliterande arbetsverksamhet för arbetslösa och pensionären och föreningens administration

 • Setlementti Vestis

  • eftis och famijarbete

 • Hoivakoti Hopearanta

  • serviceboende för minnessjuka personer med missbruksbakgrund

 • Kultanummi

  • Boendeserviceenhet för mentalvårdspatienter

 • Kyläkeskus

  • matservering och klubbverksamhet för arbetslösa och pensionärer

 • Familjearbete: Arkipaja, mamma-barn-grupp

  •  Taimitarha, unga mammor-barngrupp

  • Tyttötyö, 4-7.- klass flickor

 • Bostäder för unga

  • KOY Setlementti Messi

 • KOY Setlementti Hopea

 • Bostäder för äldre 

  • 30 % KOY Vaasan Mäntyhovi

 • Setlementin URA-palvelut, anställningsprojekt för långtidsarbetslösa, arbetsprövning och lönesubventionerat arbete

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:

Huvilakatu 1

65200 Vaasa

setlementti(a)vaasansetlementti.net

Toimisto/Byrå:

Puh./Tel. 06 319 6600 / 050 362 2933

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare:

Puh./Tel. 050 550 9703

Yhdistyksen kotisivut/Föreningens hemsida:

www.vaasansetlementti.net

Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008888949090