POHJANMAAN SYÖMISHÄIRIÖPERHEET ry

Syömishäiriöt koettelevat sairastuneen lisäksi läheisiä ja koko perhettä. Sairastuneen läheiset ja omaiset tarvitsevat tukea ja tietoa syömishäiriöistä. Vertaistukitoiminta on oleellinen osa yhdistyksen toimintaa.

Toiminta

Yhdistyksellä on läheisten ryhmätoimintaa Seinäjoella ja Vaasassa. Sairastuneiden ryhmätoimintaa ei tällä hetkellä ole, siitä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan, pjpohjanmaa(a)nettisyli.fi Avoimet ja maksuttomat ryhmät ovat tarkoitettu kaikille paikkakunnalla tai lähialueilla asuville syömishäiriöön sairastuneille ja/tai siitä jo toipuneille nuorille ja aikuisille, sekä heidän läheisilleen. Kokemuspuheenvuoroja annetaan eri tilaisuuksissa. Tukea ja neuvontaa annetaan niitä tarvitseville. Yhdistyksen toiminta perustuu täysin vapaaehtoistoimintaan. Pohjanmaan syömishäiriöperheet ry on Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsenyhdistys.


Ätstörningar påverkar förutom den insjuknade även närstående och hela familjer. Den insjuknades närstående behöver stöd och kunskap om ätstörningar. Kamratstöd är en viktig del av föreningens verksamhet.

Verksamhet

Föreningen har gruppverksamhet för närstående i Seinäjoki och Vasa. Grupper för insjuknade finns inte för tillfället, men intresserade kan kontakta ordförande på adressen pjpohjanmaa(a)nettisyli.fi. De öppna och kostnadsfria grupperna är för de som insjuknat i ätstörningar och/ eller redan tillfrisknade unga och vuxna, samt deras närstående på orten eller i närområdena. Stöd och råd ges till de som behöver. Föreningens verksamhet bygger helt på frivilliga krafter. Pohjanmaan syömishäiriöperheet ry är medlem i Syömishäiriöliitto-SYLI ry (Ätstörningsförbundet i Finland rf).

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:

Puh./Tel. 044 052 0044

pjpohjanmaa(a)nettisyli.fi

Vaasan läheisten ryhmän vetäjä/Ledare för närståendegruppen i Vasa

Puh./Tel.  050 502 3159

vaasa(a)nettisyli.fi

Kokkolan läheisten ryhmän vetäjä/Ledare för närståendegruppen i Karleby

Puh./Tel.  040 580 1252

kokkola(a)nettisyli.fi

Seinäjoen läheisten ryhmän vetäjä/Ledare för närståendegruppen i Seinäjoki

Puh./Tel.  040 516 3204

seinajoki(a)nettisyli.fi

Yhdistyksen kotisivut/Föreningens hemsida:

http://www.syomishairioliitto.fi

Facebook:

https://www.facebook.com/Pohjanmaan-Sy%C3%B6mish%C3%A4iri%C3%B6perheet-r...