Föreläsning om depression 23.4 kl.18-20 Arbis, Vasa

Föreläsare psykiatrisk sjukskötare Camilla Pitkänen. Mera information och anmälningar i bilagan.

Päivämäärä: 
Tiistai, huhtikuu 23, 2019 - 18:00 - 20:00
Liitteet: