Seminarium: Våga se och bemöta våld som medmänniska och professionellt 26.10.

suomi käännöstä ei ole saatavilla kokonaisuudelle .