Kurser för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Vi har under 2017 hållit fyra kurser i ABC för anhöriga till personer med psykisk ohälsa i FinFami Österbottens regi. Feedbacken från kurserna har varit god och vi fortsätter med att regelbundet ordna kurser för anhöriga. Kurserna består av tre kurstillfällen (se bilagan).

Päivämäärä: 
Tiistai, tammikuu 23, 2018 - 17:30 - 19:30
Liitteet: