Järjestö 2.0

Järjestöt mukana muutoksessa

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Suomen itsenäisyyden 100 -vuotisjuhlan kunniaksi kolme uutta avustusohjelmaa. Näistä yksi on Järjestö 2.0: mukana muutoksessa – avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

SOTE- ja maakuntauudistuksen myötä kunnille tulee uudenlainen rooli ja maakunnista tulee kentälle uusi vahva toimija. Tämä rakenteellinen uudistus koskettaa koko järjestökenttää, mutta erityisesti sosiaali- ja terveysyhdistyksiä.

Järjestöjen toimintaympäristöä muuttavat myös digitalisaatio, ikääntyminen, monikulttuuristuminen ja eriarvoistuminen. Järjestöjen kannalta tämä tarkoittaa osallistumisen muotojen muutosta.

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa

  • vahvistetaan järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena

  • tuetaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa

Järjestö 2.0-kokonaisuuteen kuuluu:

  • 17 maakunnallista hanketta

  • Seitsemän digitalisaatiota tukevaa hanketta

  • Valtakunnallinen koordinaatiohanke (SOSTE)

Hankeaika on 08/2017 – 12/2020.