Arjen hyvinvointia - luentoja POHY:llä ti 12.11. klo 15-19